شواهد چشمگیری بر نقش گازهای گلخانه ای در ایجاد گرمایش جهانی و تغییرات اقلیمی وجود دارد. همچنین واضح است که مهمترین راه حل برای گرمایش جهانی کاهش مصرف سوخت های فسیلی می باشد. مطالعات انجام شده توسط IFOAM توانایی بالقوه ی کشاورزی ارگانیک را در جهت جلوگیری از انتشار و تثبیت گازهای گلخانه ای و […]

10 آذر 1398
بیشتر
علاقه مندی ها 0
مقایسه