توافق نامه زیر میان تیم ارگانیک هاب و تمامی مشتریان اعم از فروشنده محصولات ارگانیک و یا خریدار مستقیم محصولات می باشد.  هرگونه فعالیت در سایت ارگانیک هاب به منزله ی تایید موارد زیر می باشد و کاربران ملزم به رعایت این مفاد بوده و هرگونه مغایرت رفتاری کاربر که منطبق بر موارد زیر نباشد، ارگانیک هاب هیچگونه مسئولیتی را قبول نمی نماید

  1. تیم ارگانیک هاب هیچگونه مسئولیتی در قبال محصولات فروشندگان ندارد.
  2. تمامی کاربران موظف هستند اطلاعات خواسته شده در وب سایت را بدون هیچگونه دستکاری برای تیم ارگانیک هاب ارسال نمایند.
  3. تمامی کاربران وظف هستند تمام اطلاعات تماس خود را که در جهت تسهیل ارسال محصولات و یا برقراری ارتباط می باشد را به  صورت کامل، وارد نمایند.
  4. فروشگاه اینترنتی ارگانیک هاب تنها تامین کننده محصولات بوده و پس از تهیه از عطاری های مجاز اقدام به بسته بندی مجدد نموده و برای کاربران ارسال می نماید

علاقه مندی ها 0
مقایسه